لحظه ای درنگ

افشاگری خوب یا بد، مساله این است

🌸🍃🌸🍃 #افشاي_عيوب_ديگران عده اى تصور مى كنند با نقل عیوب دیگران و از بین بردن منزلت و پایگاه اجتماعى آنها، رشد مى كنند. به عبارت دیگر فكر مى كنند با تحقیر دیگران، مى توانند نردبانى بسازند كه اسباب تعالى و ترقى خود را فراهم كنند. در روایتى از امام صادق علیه السلام نقل شده است […]

حقوق بشر در تاریخ اسلام

🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁 💠حقوق بشر در اسلام ✅هر انسانى اعم از مسلمان و يا اقليتهاى مذهبى زير پرچم اسلام محترم و جان و مال و ناموس او محفوظ است، و لذا حضرت امام على (ع) و همچنين ساير ائمه اطهار عليهم السلام، به پيروى از پيامبر عالى قدر اسلام (ص) با مردم و بويژه با زنان و […]