روانشناسی آرامش

افراد موفق اینگونه اند

❣️افراد موفق… اصولا مثبت فکر می کنند، امیدوار هستند، دنیا را زیبا می بینند، دوربین ذهن آنها به طور مرتب روي پدیده های زیبای زندگی تمرکز می کند،مثبت و امیدوارانه سخن می گویند، چهره ای گشاده و متبسم دارند و معتقدند که انسان های خوش اقبالی هستند. فکر می کنند همه چیز براي آنها درست […]

بخندید

❣️بخندید… همہ مشکل دارند… من دارم، شما هم دارید… همہ بدبختی داریم، گرفتارے داریم و این موضوع تابع محل جغرافیایے آدمہا هم نیست… یاد بگیرید بخندید… بہ ریش دنیا و مشکلات بخندید… بہ بدبختےها بخندید… بہ خودتان بخندید… دو بار اولش سخت است، اما کم کم عادت مےکنید و مےبینید کہ رابطہ‌ی خنده و گرفتارے، […]

خودت اثبات کن

به نام خدا #سواد_زندگي وقتی دنبال اثبات کردن خودت برای دیگران هستی کوچکتر و حقیرتر میشوی ولی وقتی که دنبال اثبات خود برای خودت هستی کمترین اتفاقی که می افتد تغییر کردن است و بزرگترین اتفاقش تحول درونی توست هر چه که بود گذشت … از نو شروع کن و خودت را برای خودت اثبات […]

از زندگی لذت ببرید

❣️ انسانها،به سمت کسانی بیشتر جذب می‌شوند که می‌دانند چطور از زندگی لذت ببرند و شاد باشند. به جای آنکه ایده‌آل‌گرایی کنید، شروع کنید به لذت بردن از چیزهایی که همین الان در دسترس‌تان هست. دوست داشتنی بودن در واقع ارتباط مستقیمی با گشوده بودن، دارد… با لذت بردن از چیزهای کوچک و بزرگِ زندگی، […]