افشاگری خوب یا بد، مساله این است

🌸🍃🌸🍃

#افشاي_عيوب_ديگران

عده اى تصور مى كنند با نقل عیوب دیگران و از بین بردن منزلت و پایگاه اجتماعى آنها، رشد مى كنند.
به عبارت دیگر فكر مى كنند با تحقیر دیگران، مى توانند نردبانى بسازند كه اسباب تعالى و ترقى خود را فراهم كنند.

در روایتى از امام صادق علیه السلام نقل شده است كه مى فرمایند:

مَن قال فى مُؤ مِن ما رَاءَتهُ عینَاهُ و سَمِعَتهُ اءُذُناهُ فهو مِنَ الَّذینَ قال الله عزّوجلّ: ((انَّ الَّذینَ یُحبّون اءَن تشیعَ الفاحشَةُ فى الَّذینَ آمنوا لهم عذاب اَلیم))

((اگر كسى، هرچه از دیگران مى بیند و مى شنود نقل كند، مشمول این آیه است كه مى فرماید: خداوند به كسانى كه دوست دارند فحشا در میان مؤ منان رشد پیدا كند وعده عذاب دردناك داده است. ایشان هم در دنیا به عذاب مبتلا مى شوند و هم در آخرت )).

در تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلى الله علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند:

و مَن سَمِعَ فاحِشَة فَاءَفشَاها كان كَمَن اءَتاهَا

((اگر كسى منكرى را از دیگرى ببیند و آن را افشا كند، مثل این است كه خود مرتكب آن منكر شده باشد))