هنر شاد بودن

به نام خدا

🌹🌹

Related image

علت شاد بودنِ بعضی از افراد این نیست
که همه چیز در زندگی‌شون خوبه؛
اون‌ها شاد هستند چون می‌تونن چیزهای خوب در زندگی‌شون رو ببینند.

Related image

🆔 @kh_movafaq