سخن آغازین

بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

به نام خداوند جان و خرد – کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای – خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر – فروزنده ماه و ناهید و مهر

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب

از دست و زبان که برآید          کز عهده شکرش به در آید

با عرض سلام و اهدای نابترین درودها به حضور مخاطبان و بازدیدکنندگان گرامی
آنچه در این صفحات ملاحظه و مطالعه خواهید کرد بازتاب اندیشه ها و دغدغه های بنده است.
محوریت مطالب؛ آموزش مهارت های زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی است.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند برای داشتن یک زندگی خوب باید هنر زندگی کردن را آموخت.

کمی درموردش فکر کنید:
هر چیزی هنری دارد و مطمئن باشید که خوب زندگی کردن هم از این قاعده مستثنی نیست. بین همه هنرها بهتر است که در این هنر استاد شوید چون بقیه هنرها را هم در بر می گیرد.

هنر خوب زندگی کردن یعنی زندگی خودتان را جلوه ای از آنچه هستید، آنچه به آن معتقدید، و امیدها و آرزوهایتان بسازید.البته ساختن یک اثر هنری از زندگیتان نیازمند تلاشی مداوم و خلاقانه است. و البته باید هم اینطور باشد.